Verileri Kurtarma Rotating Header Image

Veri Kaybı Nasıl Yaşanır

veri-nasıl-silinir1Veri kayıplarını donanımsal ve yazılımsal olarak iki ana grupta toplayabiliriz. Silme, format atma, biçimlendirme, sistem geri yükleme, işletim sistemi göçmesi yazılımsal yaşanabilecek veri kayıplarıdır. Fiziksel darbe, ani elektirik kesilmeleri, sıvı teması, düşürme, yangın ve doğal afetler donanımsal olarak verilerinizi veri kaybı yaşamanızı sağlar.